DİL KURSLARI

 Dil Kursları
a- İbaranice

b- Çince

c- Arapça

d- Rusça 

e- Farsça


Dillerini 100 saatin üzerinde, seçtin sınıflarda öğrenme fırsatı